بیمارستان عسکریه اصفهان

جلسه هم اندیشی اعضای گروه اطفال

 جلسه هم اندیشی اعضای گروه اطفال بیمارستان تخصصی عسکریه با حضور ریاست هیئت مدیره بیمارستان جناب آقای دکتر محمود بهشتی و معاونت درمان بیمارستان جناب آقای دکتر فرهاد شیرانی و جمعی از متخصصین محترم اطفال مرکز ، روز پنجشنبه مورخ 96/8/4 در محل دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید. این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای ارتقای سلامت نوزادان و کودکان ونیزکاهش مصرف شیر خشک انجام شد جناب آقای دکتر بهشتی ضمن تاکید بر اهمیت شروع و استمرار تغذیه سالم نوزاد با شیر مادر و نحوه ترغیب مادران جوان در این باره به بیان نقطه نظرات خود درباره جنبه های علمی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاعه مصرف بی رویه مصرف شیر خشک در بین خانواده ها پرداختند.

ایشان با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تجویز شیر خشک برای نوزادان از سوی گروه پزشکان اطفال بیمارستان در سطح قابل قبولی قرار دارد از کلیه پزشکان درخواست نمودند که ضمن آگاهی بخشی به گروه هدف مراجعین به کلینیک اطفال، مزایای تغذیه نوزاد با شیر مادر در رشد و افزایش توانمندی های پایه ای نوزادان را به تمام مادران گوشزد نمایند.
ایشان عامل اصلی تمایل مادران به استفاده از شیر خشک را عدم اطلاع رسانی کافی به ایشان و تبلیغات گسترده شرکت های مربوطه در جامعه دانستند و از مسئولین ارشد بیمارستان درخواست نمودند کمافی السابق عرضه شیر خشک در داروخانه بیمارستان ممنوع باشد.
در پایان جلسه نیز آقای دکتر شیرانی با بیان اقدامات بیمارستان در راستای حفظ و استمرار رعایت استانداردهای بیمارستان دوستدار کودک، از تلاش و همکاری گروه اطفال با مسئولین بیمارستان تشکر و قدردانی نمودند.