بیمارستان عسکریه اصفهان

تولد نوزادان 4 قلو در بیمارستان عسکریه

تولد نوزادان 4 قلو در بیمارستان عسکریه
مادر 22 ساله چادگانی در اولین وضع حمل خود 4 نوزاد با وضعیت عمومی مناسب به دنیا آورد.
این نوزادان سه دختر و یک پسر هستند که به ترتیب هنگام تولد یک کیلو و 360 گرم، یک کیلو و 350 گرم ، یک کیلو  و 90 گرم و یک کیلو و 80 گرم وزن داشتند.
این نوزادان تحت عمل سزارین در بیمارستان تخصصی عسکریه متولد شده اند و هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه نوزادان تحت نظر می باشند. مادر این نوزادان نیز وضعیت جسمانی مناسبی دارد.