بیمارستان عسکریه اصفهان

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

  همواره داشتن نظام صنفی مستقلی که بتواند مدافع حقوق پرستاران و مرجعی جهت رسیدگی به مشکلات این گروه در کشور باشد از آرزوهای دیرینه پرستاران بوده است لذا بنا به اهمیت این موضوع لازم است تمامی همکاران گرامی مشتاقانه در پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری جمعه 21 تیرماه 1398 شرکت نمایند