بیمارستان عسکریه اصفهان

بازدید مسئولین شهری از پروژه بیمارستان عسکریه

در تاریخ 98/5/27 با حضور مسئولین ارشد شهرداری اصفهان بازدیدی از پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه بعمل آمد .

در این بازدید آقایان مهندس مظفر معاون محترم عمرانی شهرداری اصفهان ، مهندس شهبازی شهردار محترم منطقه 10 اصفهان ، مهندس عیدی  ، مهندس حیدری ، مهندس سنجاریان با همراهی ریاست بیمارستان از قسمت های مختلف پروژه این مرکز بازدید نموده و در جریان مراحل پیشرفت کار قرارگرفتند .