بیمارستان عسکریه اصفهان

بزرگداشت مقام پرستار و تقدیر از پرستاران

 بزرگداشت مقام پرستار و تقدیر از پرستاران بیمارستان تخصصی عسکریه

همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و بزرگداشت مقام پرستار ، طی مراسمی با حضور ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر شاه ناصر ، مدیرپرستاری و سرپرستاران بخش های بالینی از پرسنل پرستاری بیمارستان تقدیر بعمل آمد :

ریاست بیمارستان در این دیدار ضمن بیان حساسیت های حرفه پرستاری و انتظارات جامعه از این گروه پیشگامی در ارائه مراقبت های ایمن و با کیفیت را یک وظیفه همگانی برای تمام کادر درمان دانستند .

ایشان با اذعان به وجود مشکلات اقتصادی در سطوح مختلف جامعه ، یکی از اولویت های بیمارستان را حمایت هرچه بیشتر از پرسنل در زمینه های معیشتی و رفاهی عنوان کردند