بیمارستان عسکریه اصفهان

مضرات استفاده از موبايل


 

از زماني که نسل جديد تلفن هاي همراه وارد بازار شده اند، کمتر کسي را مي بينيد که در طول روز چندين بار سرگرم بازي، شبکه هاي اجتماعي و يا نوشتن و خواندن پيام نباشد. هنگام استفاده از موبايل، معمولا” اکثر کاربران گردن را خم مي کنند بنابراين ستون فقرات در وضعيت نامناسبي قرار مي گيرد. يعني گردن به طور طبيعي بايد با مهره هاي گردن در يک خط صاف قرار داشته باشد، ولي در حالت خواندن و نوشتن پيام، گردن خيلي جلوتر از مهره ها قرار مي گيرد.

۲۷ کيلوگرم فشار ناشي از خم کردن گردن

نتايج پژوهشي نشان مي دهد که خم کردن سر و به پايين نگاه کردن براي کار کردن با تلفن همراه معادل وزنه اي ۲۷ کيلوگرمي روي گردن شما نيرو وارد مي کند. اين نيرو مشابه اين است که چهار توپ بزرگ بولينگ يا کودکي هشت ساله از گردنتان آويزان شده باشد! ما انسان هاي امروزي به طور متوسط روزانه حدود ۲ تا ۴ ساعت از موبايل خود استفاده مي کنيم. دانشمندان اين ميزان فشار را در کل سال حساب کرده و به اين نتيجه رسيدند که در سال، مهره هاي گردن تا ۱۴۰۰ ساعت زير فشار هستند. اين فشار باعث فرسوده شدن مهره هاي گردن و ستون فقرات مي شود. از همه بدتر اين که هنوز نمي دانيم تأثيرات درازمدت اين کار چه خواهد بود.

راه چاره چيست؟

توضيحات ارائه شده به اين معني نيست که تلفن خود را به بيرون از پنجره پرتاب و استفاده از ابزارهاي الکترونيکي را براي هميشه فراموش کنيد، منطقي نيست انتظار داشته باشيم همه مردم گوشي هايشان را کنار بگذارند تا ستون فقراتشان را نجات دهند! ولي صرف آگاهي از مشکل و تلاش براي اصلاح نحوه در دست گرفتن گوشي، مي تواند در درازمدت مفيد باشد. پزشکان توصيه مي کنند که هنگام کار با کامپيوتر و تلفن هوشمند، سعي کنيد سر خود را راست نگه داريد و از قوز کردن و کشيدگي گردن به سمت جلو خودداري کنيد تا آسيب وارده به ستون فقرات کاهش يابد. براي اينکه سر در وضعيت سالم قرار داشته باشد، گوش ها بايد در راستاي شانه باشند و سينه به جلو و شانه ها به عقب کشيده شده باشند