بیمارستان عسکریه اصفهان

دخترانه یا پسرانه !!!

boy or girl

با تفکیک دخترانه و پسرانه کتابهای داستان کودکان، خود به خود، وارد مجموعه ای از کلیشه ها می شویم؛

عروسک و ظرف های آشپزخانه برای دخترها ماشین و ابزار برای پسرها. صورتی و گلی برای دخترها، ابی و قهوه ای و هیولا برای پسرها...

با این کار به جای بچه ها تصمیم می گیریم و حق انتخاب را از آنها می گیریم و کتابهایی تک بعدی به کودکان عرضه می کنیم..
بهشان می فهمانیم تو باید صورتی دوست داشته باشی ، تو نباید با عروسک بازی کنی، تو فکرها و خواسته ها و نیازهایت باید این و این و این باشد..

از خرید کتابهایی که روی آنها نوشته:قصه هایی برای پسران یا قصه هایی برای دختران خودداری کنید. این کتابها برای جذب مشتری و فروش بیشتر، دست به کار غیر کارشناسی زده اند و کودکان را قربانی بازاریابی می کنند.