بیمارستان عسکریه اصفهان

رشد نمو كودك در سال اول زندگی

 

رشد و نمو کودک رشد يعني افزايش وزن و اندازه بدن كه تغييرات آن كمي است نمو يا تكامل رشد كيفي را نشان مي دهد و شامل افزايش توانايي ها ومهارت در انجام اعمال حركتي و تظاهرات ذهني و حواس م حساس ترين زمان رشد طبيعي سه سال اول زندگي است و تغذيه مناسب و مراقبت مداوم در اين دوران سرنوشت آينده كودك نقش به سزايي دارد
روند رشد شير خوار تا پايان سال اول
معيار هاي رشد شير خوار عبارت است از رشد قد وزن و دور سر
اولين اندازه گيري قد وزن و دور سر اتاق زايمان بعد از ساعت اول تولد و برقرار تماس پوست با پوست مادر ونوزاد انجام مي شود اين معيار ها به ژنتيك و جثه و قد پدر ومادر تغذيه و شرايط محيطي و آب وهوايي نيز بستگي دارد اما خارج از اين معيارها نياز به بررسي توسط پزشك دارد.
رشد پديده اي ممتد و مداوم است اما يكنواخت نيست به طور ي كه در چند ماه اول عمر سريع و سپس به تدريج كند مي شود نوزاداني كه به موقع متولد مي شوند به طور طبيعي 2500 تا 4000 و متوسط 3300 گرم وزن دارند
در سه ماه اول عمر هر ماه تقريبا" 780 تا 900 گرم و متوسط وزن گيري در روز 26تا 30 گرم مي باشد
در سه ماهه دوم هر ماه 510 تا 540 گرم و متوسط وزن گيري در روز 17تا 18 گرم مي باشد
در سه ماهه سوم هر ماه حدود 360 گرم و متوسط وزن گيري در روز 12تا 13 گرم مي باشد
در سه ماهه چهارم هر ماه 270 گرم به وزن شير خوار اضافه مي شود و متوسط وزن گيري در روز 9 گرم مي باشد به عبارت ديگر وزن نوزادي كه به موقع متولد شده است در پنج تا شش ماهگي دوبرابر و در يك سالگي سه برابر زمان تولدش خواهد شد
قد نوزاد طبيعي هنگام تولد بين 48تا 53 و به طور متوسط 50 سانتي متر است كه در پايان يك سالگي 50% يا 25 سانتي متر رشد مي كند و از آن پس تا قبل از بلوغ ساليانه 5-6 سانتي متر به قد او اضافه مي شود
اندازه دور سر هنگام تولد به طور طبيعي بين 33تا 37 و به طور متوسط 35 سانتي متر است و در يك سالگي به 47 سانتي متر مي رسد و از آن پس سرعت رشد دور سر كم شده وحدود 6 سالگي 55 سانتيمتر يعني بيش از 90% رشد سر افراد بالغ خواهد شد
رشد كودك تابع قانون خاصي است يعني اول سر سريع تر رشد مي كند بعد از شش ماهگي دور سينه و در 9تا 12 ماهگي اندامها رشد خواهند كرد بررسي رشد و تكامل به وسيله مقايسه اندازه ها و توانايي هاي كودك با معيارهاي مربوط به كودكان سالم هم و سال و هم جنس امكان پذير است
روند تكامل تا پايان ماه اول
تكامل حركتي در انتهاي ماه اول :
دستها را در محدوده چشمها و دهان حركت مي دهد
در حالي كه در حالت خوابيده به شكم است سر را از يك سمت به سمت ديگر و يا به بالا مي برد
در صورت عدم نگه داشتن سر به عقب مي افتد
انگشت دست را در حالت مشت كرده نگه مي دارد
حركات رفلكسي قوي دارد
در هنگام شير خوردن به مادر نگاه مي كند
اشيايي كه در فاصله 15تا 25 سانتي متري صورتش قرار دارد نگاه كرده و آنها را دنبال مي كند مثل اسبايب بازي هاي چرخان با رنگ هاي مختلف
چشم ها سر گردان و گاهي لوچ هستند و اشياي پر رنگ و يا سياه و سفيد را ترجيح مي دهد
از بين اشكال صورت انسان را ترجيح مي دهد
تكامل شنوايي در نتهاي ماه اول
شنوايي كاملا تكامل يافته است
تعدادي از صداها را تشخيص مي دهد
به صدا واكنش نشان مي دهد و حتي سرش را به طرف منبع صدا مي چرخاند مثلا" به طرف اسباب بازيهايي كه صداي آرام دارند
تكامل بويايي و لامسه در انتهاي ماه اول
بوهاي خوش را ترجيح مي دهد
از بوهاي تند و اسيدي خوشش نمي ايد
بوي پستان مادر خود را تشخيص مي دهد
تماسهاي ناگهاني و خشن را دوست ندارد ( مثل كشيدن گونه بوسه محكم و..)
با افراد خانواده احساس راحتي مي كند
در صورت برخورد با علايم خطر در دوره نوزادي نوزاد را جهت مراقبت وپيگيري به پزشك در نزديك ترين مركز بهداشتي درماني يا بيمارستان مراجعه شود تو كشيده شدن قفسه سينه، تشنج ناله كردن كاهش سطح هوشياري تحرك كمتر از حد معمول بي حالي و خواب آلودگي اسهال ( دفع مدفوع ابكي با حجم زياد ،قرمزي اطراف چشم خروج ترشحات چركي از چشم و تورم پلك ها عدم دفع مدفوع در 48 ساعت اول و عدم دفع ادرار در 24 ساعت اول بي قراري و تحريك پذيري خوب شير نخوردن ترشحات چركي ناف يا قرمزي اطراف ناف جوش هاي چركي منتشر در پوست ،تب يا سرد شدن اندامها و بدن ،زردي 24 ساعت اول، رنگ پريدگي و يا كبودي و تونيسيته عضلاني غير طبيعي نبض غير طبيعي اندام ها غير طبيعي بودن ضربان و صداي قلب نوزاد، استفراغ مكرر ،توده در شكم كاهش قدرت مكيدن يا شير نخوردن در صورت وجود هريك از علايم فوق در نوزاد در اولين فرصت به پزشك مراجعه كند.