بیمارستان عسکریه اصفهان

مراقبت سرپایی

در درمانگاه عمومی بیمارستان خدمات سرپایی از جمله تزریقات ، وصل سرم ، کشیدن بخیه و پانسمان به صورت شبانه روزی توسط پرسنل آقا و خانم انجام می شود.