بیمارستان عسکریه اصفهان

آندسکوپی

 آندوسکوپی  یک اقدام تشخیصی درمانی است که طی آن با یک دوربین کوچک قابل هدایت  داخل مری ، معده و اثنی عشر مشاهده میگردد.لازم است که برای تشخیص بهتر، این فضاها کاملأ تمیز باشد لذا انجام دقیق دستورات زیر الزامی است:

1-   از 12 ساعت قبل از انجام آندوسکوپی از خوردن هر نوع غذای جامدی خودداری نمائید.

2-  از 4 ساعت قبل از انجام آندوسکوپی علاوه بر غذاهای جامد ، از مصرف هرنوع مایعات نیز خودداری نمائید.

3- در روز انجام آندوسکوپی از مصرف شیر و آنتی اسید خودداری نمائید.

4- در صورت عدم امکان مراخعه در تاریخ مقرر حداقل 24 ساعت قبل به کلینیک اطلاع دهید.

5-  در روز انجام آندوسکوپی حتمأ با یک همراه به کلینیک مراجعه کنید و این برگه را همراه خود داشته باشید.

6-  در صورت وجود مشکل یا سئوال با شماره تلفن 32929 تماس بگیرید.