بیمارستان عسکریه اصفهان

ارتوپدی فنی

 

مرکز ارتوپدی فنی بیمارستان عسکریه(ع)در کنار دیگر واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان در آذر 92 راه‌اندازی شد. بیمارستان عسکریه(ع)  به عنوان اولین بیمارستان خصوصی اصفهان می‌باشد که اقدام به تاسیس مرکز ارتوپدی فنی به‌صورت تخصصی و مجهز نموده است، زیرا این ویژگی فقط در بیمارستان‌های فوق تخصصی و مدرن در سطح جهان دیده می‌شود.این مرکز از اهمیت ویژه‌ای برای بیماران (خصوصاً بستری) و تیم درمانی برخوردار است که اهم این ویژگی‌ها را به صورت خلاصه در مواردذیل می‌توان برشمرد .

 -کاهش زمان انتظار بیمار جهت دریافت وسیله (ارتز ) پس از تجویز پزشک معالج
ـ امکان مشاوره بهتر در موارد خاص و پیچیده (مانند آمپوتاسیون‌ها))
ـ امکان BED OFF سریع بیماران بستری (مانند جراحی‌های مغز و اعصاب،..)
ـ تسریع در ترخیص بیمار و کاهش هزینه‌های اقامت در بیمارستان
ـ امکان یاری‌رسانی به بخش اورژانس در موارد شکستگی‌های حاد و ...

خدمات مرکز ارتوپدی فنی:
این مرکز امکان ارائه خدمات در زمینه‌های متنوع ارتز(ارتزها وسایلی هستند كه به منظور حمایت از اندام آسیب دیده مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری از موارد پس از اعمال جراحی ضرورت پیدا می‌كنند. ) را دارا می‌باشد.

خدمات این مرکز شامل ساخت
ـ ارتزهای نگهدارنده (Supportive) مانند کرست‌های کمری، Knee Cage، AFO، ... ـ ارتزهای اصلاح کننده (Corrective) مانند بریس‌های میلواکی، Serial Shoese، PTB، ...

ارتزهای 
Post Operative بخش عمده‌ای از خدمات به بیماران بستری را در بر می‌گیرد.