بیمارستان عسکریه اصفهان

MRI

اين واحد با بهره گيري از دستگاه SIEMENS AERA 1/5 Tesla كه يكی از پيشرفته ترين و دقيق ترين سيستم هایMRI مي باشد، ضمن ارائه تصاوير با كيفيت فوق العاده، زماناسكن را نيز به حداقل رسانيده تا بيمار در حداقل زمان ممكن،كمترين استرس را در تونل مگنت دستگاه سپری نمايد. درحال حاضر خدمات ذيل در اين واحد ارائه مي گردد:
• تصوير برداري های روتين سيستم مغز و اعصاب و ماهيچه – اسكلتی
• آنژيوگرافی از تمامی عروق بدن با و بدون ماده حاجب

• Cardiac MRI

• MR Entrography-MRU-MRCP

• MR Neurography  شبكه عصبی بازوئی و ساكرال

• تصوير برداری Breast MRI

• تصوير برداری های عملكردی شامل Multivoxel MRS , FMRI