بیمارستان عسکریه اصفهان

ذخیره شیر در بیمارستان

مادر گرامی توجه داشته باشید!!

در 6 ماه اول بهترین تغذیه برای نوزاد انحصارأ شیر مادر می باشد که در موارد خاص   می توان از شیر ذخیره شده استفاده کنیم جهت ذخیره سازی به موارد زیر توجه کنید.

ذخیره شیر در بیمارستان :

شیر تازه :

درجه حرارات اتاق (تا 25 درجه) :4ساعت

در یخچال (2تا4 درجه ) : 48 ساعت

شیر منجمد :

 در جا یخی یخچال : 2هفته

در قسمت فریزر یخچال و همچنین در فریزرهای مستقل با انجماد عمیق (20 درجه سانتی گراد) : 3 ماه

شیر ذوب شده در یخچال : 12 ساعت

شیر ذوب شده را دوباره منجمد نکنید