بیمارستان عسکریه اصفهان

سازمانها و بیمه های طرف قرارداد

 • بیمه تامین اجتماعی
 •  بیمه خدمات درمانی
 •  بیمه ایران
 • بیمه آتیه سازان
 • بیمه میهن ( در صورت داشتن معرفی نامه سرپایی ، خدمات ارائه می گردد )
 • شهرداری
 • بانک سپه
 • بانک تجارت 
 • بانک ملت
 • بانک کشاورزی
 • بانک صادرات
 • بانک رفاه
 • کمیته امداد امام خمینی
 • شرکت نفت ( شاغلین و بازنشسته ها )
 •  بیمه دانا
 • بیمه آسیا ( در صورت داشتن معرفی نامه سرپایی ، خدمات ارائه می گردد )
 • بیمه کوثر ( در صورت داشتن معرفی نامه سرپایی ، خدمات ارائه می گردد )
 • بیمه رازی ( در صورت داشتن معرفی نامه سرپایی ، خدمات ارائه می گردد )
 • بیمه کارآفرین و کمک رسان ( در صورت داشتن معرفی نامه سرپایی ، خدمات ارائه می گردد )
 • تهیه مواد معدنی
 • صنایع شیمیایی
 • نیروهای مسلح
 • بیمه سینا
 • بیمه سامان
 • بیمه ملت
 • شرکت اتوبوسرانی
 • بیمه ما
 • بیمه مهدیه 
 • بیمه نوین
 • بیمه پارسیان