بیمارستان عسکریه اصفهان

استفاده از بیمه های تكمیلی

 بیماران محترم جهت برخورداری از حمایت های بیمه های تكمیلی می توانند پس از دریافت دستور بستری پزشك معالج به شركت بیمه تكمیلی طرف قرار داد خود مراجعه و نسبت به دریافت معرفینامه اقدام نمایند.

  • درصورت ارائه معرفی نامه بیمه تكمیلی (تا قبل از ترخیص) تعهدات بیمه تكمیلی از صورتحساب بیمار كسر خواهد شد.
  • درصورت تمایل بیمار به دریافت فاكتور هزینه ها و سایر مدارك مورد نیازجهت ارائه به بیمه تكمیلی طرف قرار داد خود، واحد ترخیص بیمارستان آماده ارائه مستندات مورد نیاز می باشد.

استفاده از دفاتر بیمه سایر افراد:

  • اعمال هزینه ها به صورت آزاد
  • ابطال دفترچه و برخورد قضایی سازمان بیمه با فرد متخلف
  • تأخیردر ترخیص بیمار، افزایش هزینه های بیمار و اتلاف وقت بیمار و همراهان 

  حضور كارشناس بیمه در بیمارستان:

  • كارشناس مقیم بیمه های تأمین اجتماعی و سلامت هر روز از ساعت 8 الی 13 (بجز ایام تعطیل) در بیمارستان حضور دارند.