بیمارستان عسکریه اصفهان

برنامه پزشکان

جهت پیدا نمودن برنامه حضور پزشکان می توانید در لیست کشویی تخصص مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک بر روی آن  تمامی اطلاعات ( روز ، نام پزشک و ساعت حضور پزشک متخصص) را در زیر لیست کشویی مشاهده نمائید .

جهت اطلاع از راهنمای رزرو نوبت تلفنی کلیک کنید