بیمارستان عسکریه اصفهان
تقدیر، انتقاد و پیشنهاد
 1. تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. پست الکترونیکی
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن تماس
  ورودی نامعتبر
 5. واحد مربوطه(*)
  ورودی نامعتبر
 6. متن انتقاد یا پیشنهاد(*)
  ورودی نامعتبر
 7. کد چهار رقمی تصویر پایین:(*)
  کد چهار رقمی تصویر پایین:
  ورودی نامعتبر