بیمارستان عسکریه اصفهان
فرم رضایت سنجی جامع از مراجعین بیمارستان تخصصی عسکریه
 1. نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 2. نام
  ورودی نامعتبر
 3. جنسیت
  ورودی نامعتبر
 4. شماره تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 5. بخش بستری (*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام پزشک
  ورودی نامعتبر
 7. شماره پرونده
  ورودی نامعتبر
 8. لطفاًدر صورت تمایل به اعلام پیشنهادات و نظرات خود ،شماره تماسی را قید فرمایید تا همكاران ما جهت پیگیری در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.(*)
  ورودی نامعتبر
 9. رضایتمندی بیمار
 10. نظافت اتاق(تخت،ملحفه،سرویس بهداشتی)
  ورودی نامعتبر
 11. احترام و توجه به عقاید مذهبی و فرایض دینی شما
  ورودی نامعتبر
 12. سكوت و آرامش كافی در بخشی كه شما حضور داشتید
  ورودی نامعتبر
 13. دسترسی بیمار به پزشك معالج
  ورودی نامعتبر
 14. نحوه پاسخگویی پزشك به شما
  ورودی نامعتبر
 15. نحوه رسیدگی وبرخوردكادر پرستاری
  ورودی نامعتبر
 16. نحوه رسیدگی وبرخورد سایرپرسنل(كمك بهیار،خدمه و...)
  ورودی نامعتبر
 17. پاسخگویی پرستاران به سوالات شما و ارائه آموزش های مورد نیاز توسط پرستاران
  ورودی نامعتبر
 18. ارائه كمكهای لازم از سوی پرسنل بخش در انجام امور شخصی(تعویض لباس،راه رفتن و...)
  ورودی نامعتبر
 19. رعایت حریم شخصی شما در هنگام معاینات،تعویض لباس و...
  ورودی نامعتبر
 20. كیفیت غذاو نحوه توزیع و سرو آن (طعم،دما،ظروف، مقدار غذای سرو شده)
  ورودی نامعتبر
 21. طرزبرخورد و عملكرد پرسنل توزیع غذا
  ورودی نامعتبر
 22. دسترسی راحت و به موقع بیمار به البسه و ملحفه مورد نیاز (كیفیت ، مقدار،تمیزی و نحوه توزیع آنها)
  ورودی نامعتبر
 23. رفتار و برخوردكاركنان به لحاظ رعایت احترام،ادب و جدیت در كار(تعهد كاری)
  ورودی نامعتبر
 24. قابل اعتماد بودن كاركنان و احساس راحتی به هنگام برقراری ارتباط با آنها
  ورودی نامعتبر
 25. رضایتمندی همراه بیمار
 26. برخورد ومهارت بیماربر هنگام انتقال بیمار شما در بیمارستان (اورژانس،اتاق عمل زایشگاه و...)
  ورودی نامعتبر
 27. نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل نگهبانی و انتظامات
  ورودی نامعتبر
 28. نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل پذیرش
  ورودی نامعتبر
 29. مدت زمان انتظارجهت پذیرش و تشكیل پرونده
  ورودی نامعتبر
 30. ارائه اطلاعات و آموزش های لازم در هنگام پذیرش
  ورودی نامعتبر
 31. وجود علائم و خطوط راهنما برای مراجعه به بخش محل بستری بیمار
  ورودی نامعتبر
 32. امكانات رفاهی اتاق و بخش(گرمایش،سرمایش،تهویه مطبوع،تخت و...)
  ورودی نامعتبر
 33. طرز برخورد و عملكردمسئولین نظافت اتاقها (خدمات)
  ورودی نامعتبر
 34. نحوه انتقال بیمارشما از اتاق عمل/زایشگاه به بخش
  ورودی نامعتبر
 35. دسترسی راحت ،سریع و 24 ساعته به بیمارستان ،بخشها و تخصصهای مورد نیاز آن
  ورودی نامعتبر
 36. محیط تمیز ،راحت و آرام بخش بیمارستان (به عنوان مثال اتاقهای بیماران،سرویس های بهداشتی و...) از لحاظ نظافت،كیفیت مطلوب درجه حرارت (دما) ،تهویه ،نور و پایین بودن سر و صدا با دكوراسیون زیبا و جذاب
  ورودی نامعتبر
 37. دسترسی راحت و سریع به كاركنان تمیز،مرتب و منضبط به هنگام نیاز
  ورودی نامعتبر
 38. واضح و قابل فهم بودن دستورالعمل ها و بروشورهای بیمارستان(مثل كتابچه راهنمای بیماران ،پمفلت ها ،بروشورهای اطلاعاتی ،برگه های مدارك پزشكی بیماران و...)
  ورودی نامعتبر
 39. درك و پیش بینی نیاز ها ،خواسته ها و انتظارات فردی بیمار و همراه و تلاش و انعطاف پذیری كاركنان برای برآورده سازی آنها
  ورودی نامعتبر
 40. احترام به خانواده ودوستان بیمار(شما) وامكان مشاركت آنها دربرنامه درمانی بیمار
  ورودی نامعتبر
 41. دسترسی به امكانات و تسهیلات مورد نیاز در زمان ترخیص (ویلچر،برانكاردو...)
  ورودی نامعتبر
 42. دریافت آموزش های كافی در زمان ترخیص جهت مراقبت درمنزل و مراجعات بعدی
  ورودی نامعتبر
 43. نحوه انتقال از بخش به اتاق عمل یا زایشگاه
  ورودی نامعتبر
 44. نظافت كلی اتاق عمل و زایشگاه
  ورودی نامعتبر
 45. مراعات حفظ پوشش شما در اتاق عمل یا زایشگاه
  ورودی نامعتبر
 46. برخورد پرسنل زایشگاه/اتاق عمل
  ورودی نامعتبر
 47. به نظر شما بهترین بیمارستان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
  ورودی نامعتبر
 48. درصورتی كه هركدام از پرسنل ما با عملكرد خود موجبات رضایت شما را فراهم نموده اند و یا نیاز به تذكر دارند ،لطفا ًنام ایشان را ذكر نمایید.
  ورودی نامعتبر
 49. درصورتی كه اعتقاد دارید قسمت هایی از بیمارستان باید عملكرد بهتری داشته باشند،لطفاً ما را راهنمایی نمایید.
  ورودی نامعتبر