بیمارستان عسکریه اصفهان
راه اندازی خدمات زایمان در آب بیمارستان عسکریه بیمارستان دوستدار کودک افتتاح واحدهاي VIP زايمان طبيعي تجربه ای متفاوت از سلامتی و آرامش در بخش VIP ارائه خدمات تخصصی 24 ساعته در اورژانس آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی MRI بیمارستان تخصصی عسکریه اصفهان

راه اندازی خدمات زایمان در آب

خاطره ای ماندگاراز یک زایمان به یاد ماندنی ...

بیمارستان عسکریه بیمارستان دوستدار کودک

افتتاح واحدهاي VIP زايمان طبيعي

امكان حضور همراه در تمام مراحل زايمان

تجربه ای متفاوت از سلامتی و آرامش در بخش VIP

ارائه خدمات تخصصی 24 ساعته در اورژانس

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

راه اندازی خدمات تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق

MRI

خدمات پیشرفته تصویربرداری پزشکی

بیمارستان تخصصی عسکریه اصفهان

باوری نو در ارائه خدمات سلامت

بازدید رئیس اداره پرستاری معاونت درمان

بازدید مشترک رؤسای اداره پرستاری معاونت درمان و سازمان نظام پرستاری از بیمارستان عسکریه در تاریخ 97/1/30 جناب آقای جمالی رئیس اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتفاق جناب آقای دکتر یزدان نیک ریاست سازمان نظام پرستاری اصفهان با حضور در بیمارستان تخصصی عسکریه به ارزیابی کیفی و کمی خدمات پرستاری در این مرکز پرداختند .
در نشست مشترک ایشان و مدیران بیمارستان، فرآیند محاسبه و چینش نیروی انسانی در بیمارستان عسکریه و نیز برنامه های جذب و به کارگیری نیروها مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت.
در پایان برنامه نیز بازدید مشترکی از بخش های اورژانس ، CCU ، NICU و ICU بیمارستان بعمل آمد .

سلامتی برای همه

سلامتی برای همه (phone)