بیمارستان عسکریه اصفهان

هیئت مدیره

دکتر محمود بهشتی رئیس هیئت مدیره mahmod behshti
دکتر محمد اسلامیان نائب رئیس هیئت مدیره dr eslameyan
دکترمحمدرضا شاه ناصر مدیرعامل
حسن شاه ناصر خزانه دار
مرتضی بهبهانی عضو اصلی هیئت مدیره
غلامرضا منزوی زاده عضو اصلی هیئت مدیره  
محمد لباف بازرس اصلی  
عباس حاج رسولیها منشی 

etoolsfilehajrasouliha

 

 

icon home  Add : Askarieh Ave,Sourosh Ave,isfahan 

old typical phone  Tel : +9831-32929 

old typical phone  IPD : +9831-32922028 

  Fax : +9831-32255891 printer 1

icon maisdfl  Email : IPD@askariehospital.com