صفحه نخست تماس با ما نقشه سایت کانال تلگرام العربی English پارسی تلفن: 32929-031
بیمارستان عسکریه اصفهان

هیئت مدیره

دکتر محمود بهشتی رئیس هیئت مدیره mahmod behshti
دکتر محمد اسلامیان نائب رئیس هیئت مدیره dr eslameyan
دکترمحمدرضا شاه ناصر مدیرعامل
حسن شاه ناصر خزانه دار
مرتضی بهبهانی عضو اصلی هیئت مدیره
عباس حاج رسولیها عضو اصلی هیئت مدیره etoolsfilehajrasouliha
بازرس اصلی کرم الله عقدکی aghdaki
مجتبی بهبهانی منشی 

behbahani m