صفحه نخست تماس با ما نقشه سایت کانال تلگرام العربی English پارسی تلفن: 32929-031
بیمارستان عسکریه اصفهان

کمیته فنی تخصصی

اعضای کمیته فنی تخصصی

 

        دکتر محمدرضا شاه ناصر         متخصص بیهوشی
دکتر فرهاد شیرانی متخصص طب اورژانس

دکتر محمود بهشتی متخصص اطفال
دکتر محمد اسلامیان متخصص پرتوشناسی
دکتر آرام عمرانی پزشک معتمد