صفحه نخست تماس با ما نقشه سایت کانال تلگرام العربی English پارسی تلفن: 32929-031
بیمارستان عسکریه اصفهان

نوارقلب جنین

هر روزه صبح وعصر و شب ( 24 ساعته ) نوار قلب جنین با دفترچه بیمه و بدون دفترچه دراین مرکز انجام می گردد . این نوار جهت تشخیص وضعیت جنین در درون شکم مادر می باشد .