صفحه نخست تماس با ما نقشه سایت کانال تلگرام العربی English پارسی تلفن: 32929-031
بیمارستان عسکریه اصفهان

اطفال

مسئول فنی بخش : دکتر محمود نادری

سرپرستار بخش : آذر حسینی

ظرفیت بخش: 12 تخت

مکان بخش : طبقه دوم ساختمان بستری

تلفن بخش : 2922220