صفحه نخست تماس با ما نقشه سایت کانال تلگرام العربی English پارسی تلفن: 32929-031
بیمارستان عسکریه اصفهان

برنامه پزشکان

جهت پیدا نمودن اطلاعات مورد نظر خود می توانید هریک از ستون های  نام پزشک، نام خانوادگی، تخصص و یا روز های هفته را مورد جستجو قرار دهید.

همچنین می توانید با کلیک برروی عنوان ستون ها اطلاعات را بر اساس آن ستون مرتب نمایید.

جهت اطلاع از راهنمای رزرو نوبت تلفنی کلیک کنید 

Search:
نام نام خانوادگی تخصص شیفت روزهای هفته
حسین فانیان ارتوپدی صبح یکشنبه و چهارشنبه
علیرضا روضاتی ارتوپدی صبح شنبه و یکشنبه و سه شنبه
احسان علیمی ارتوپدی صبح شنبه و پنج شنبه
مصطفی بصیری ارتوپدی صبح شنبه
حسین حسینی پناه ارتوپدی عصر شنبه
محمد علی مشگلانی ارتوپدی صبح و عصر سه شنبه و پنج شنبه صبح و چهارشنبه عصر
مهدی یوسفیان ارتوپدی عصر سه شنبه
بهمن دوامی ارتوپدی صبح سه شنبه
مهدی موذنی ارتوپدی عصر سه شنبه
محمدعلی ایران نژاد ارتوپدی صبح دوشنبه و چهارشنبه
حمید آلمانی ارتوپدی عصر دوشنبه ها
مرتضی موسوی ارتوپدی صبح و عصر دوشنبه
ایمان دلاوری ارتوپدی عصر چهارشنبه
صادق توکلی ارتوپدی عصر پنج شنبه
صادق توکلی ارتوپدی عصر پنج شنبه
کاوه زرفشانی ارتوپدی عصر پنج شنبه
رسول هاشمی ارولوژی عصر یکشنبه و سه شنبه
محمد حسن اسدی اطفال صبح و عصر یکشنبه صبح و عصر هرروز
پویا خسروی اطفال صبح شنبه ودوشنبه وچهارشنبه
محمود نادری اطفال صبح شنبه و یکشنبه وسه شنبه
نغمه السادات میر شاهزاده اطفال عصر شنبه و یکشنبه و سه شنبه
شیوا رحمانیان اطفال صبح شنبه و سه شنبه و چهارشنبه
امیر شاه کرمی اطفال صبح وعصر سه شنبه عصر و پنج شنبه صبح
زهره غفرانی اطفال صبح سه شنبه
محمد متین پور اطفال صبح سه شنبه
مسعود گنجی اطفال صبح دوشنبه و چهارشنبه
فائزه شریفی اطفال عصر دوشنبه و چهارشنبه
علیرضا قوی اطفال صبح و عصر دوشنبه عصر و پنج شنبه صبح
ارغوان گلشنی اطفال صبح وعصر دوشنبه صبح و پنجشنبه عصر
علی امیران اطفال صبح یکشنبه و پنج شنبه
فرزاد فضیله اعصاب و روان صبح هر روز
مسعود نیک کار اورولوژی صبح یکشنبه و پنج شنبه
محمد رضا قرائتی اورولوژی صبح شنبه و چهارشنبه
امیر رضا فرزین اورولوژی عصر دوشنبه و سه شنبه
زهره صفاری بینایی سنجی صبح و عصر یکشنبه عصر و دوشنبه و چهارشنبه صبح
رامین ریزوندی بینایی سنجی عصر شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه
خانم محدثه محمدی نیا بینایی سنجی صبح پنج شنبه
امین خرازیها پوست صبح یکشنبه و سه شنبه
منیژه رجایی پوست صبح شنبه و چهارشنبه
شهلا نوروزی پوست عصر شنبه
راضیه ایرجی پوست صبح دوشنبه
مسعود خرمیان فرد پوست صبح دوشنبه
غلامحسین سلیمانی پوست صبح پنج شنبه
مهرناز سقراطی پوست صبح پنج شنبه
رمضانعلی رضائی جراح عمومی صبح یکشنبه
داوود رجبی جراح قلب و عروق صبح شنبه و سه شنبه
عباس خسروی جراح مغز و اعصاب عصر یکشنبه و سه شنبه
محمد رضا امامی جراح مغز و اعصاب صبح دوشنبه
علیرضا ولی جراح مغز و اعصاب صبح پنج شنبه
احمدرضا رفیعی جراح مغزو اعصاب صبح چهارشنبه
رضا حقیقت جراحی عمومی صبح و عصر شنبه و یکشنبه و پنج شنبه صبح و دوشنبه عصر
ناصر گلستانی جراحی عمومی عصر شنبه و سه شنبه
محمد دیانت جراحی عمومی صبح و عصر شنبه صبح و پنج شنبه عصر
اکبر کارگری جراحی عمومی صبح دوشنبه و چهارشنبه
محمد خدایاری جراحی عمومی صبح دوشنبه
محمود عصاری جراحی عمومی صبح چهارشنبه
محمد رضا حکیمیان جراحی عمومی عصر چهارشنبه
علیرضا اصلان پور جراحی عمومی صبح و عصر سه شنبه صبح و یکشنبه و چهارشنبه عصر
فرناز فشارکی چشم پزشکی صبح یکشنبه و چهارشنبه
شهرام آقارخ چشم پزشکی صبح یکشنبه
ایمان سیدزاده چشم پزشکی عصر یکشنبه
لیلا لقمانیان چشم پزشکی صبح شنبه ودوشنبه
محمد هادی واعظی چشم پزشکی عصر شنبه
سید محمد هادی واعظی چشم پزشکی عصر شنبه
سیروس بخت آور چشم پزشکی صبح شنبه
امین حسین رهگذر چشم پزشکی صبح سه شنبه و پنج شنبه
محمد علی ابطحی چشم پزشکی صبح وعصر سه شنبه عصر و چهارشنبه صبح
احمدرضا خلیلیان چشم پزشکی عصر دوشنبه
نیما کوشا چشم پزشکی عصر چهارشنبه
مهران بابائی داخلی عصر شنبه ودوشنبه و چهارشنبه
بهادر مشتاقیان داخلی صبح شنبه و یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه
مسعود منصوری داخلی صبح شنبه و سه شنبه و پنج شنبه
سید جعفر برزانیان داخلی صبح و عصر شنبه و دوشنبه و چهارشنبه صبح - یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه عصر
معصومه ترکی داخلی صبح سه شنبه و پنج شنبه
مجید هادیپور داخلی صبح دوشنبه و چهارشنبه
مهرنوش ثابت داخلی صبح دوشنبه و پنج شنبه
احمد رضا عابدان پور داخلی عفونی عصر یکشنبه و سه شنبه
علیرضا رجب زاده داخلی عفونی صبح یکشنبه
آرزو یاقوت کار داخلی عفونی عصر شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
حمید رضا سلطانی داخلی عفونی عصر دوشنبه
اصغر کامران داخلی عفونی عصر پنج شنبه
احمد عینی داخلی مغز و اعصاب صبح یکشنبه
محسن بشتام داخلی مغز و اعصاب صبح شنبه و دوشنبه و چهارشنبه
مهدی مرادی داخلی مغز و اعصاب صبح سه شنبه و پنج شنبه
سلمان فاطمی داخلی مغز و اعصاب صبح و عصر دوشنبه صبح و شنبه و یکشنبه و سه شنبه وچهارشنبه عصر
ایمان ادیبی داخلی مغزو اعصاب صبح سه شنبه
حسینعلی پوررحیمی درمانگاه زخم عصر شنبه و چهارشنبه
شیما باطنی دیابت صبح شنبه ودوشنبه
نرگس فرزاد نیا دیابت صبح چهارشنبه و پنج شنبه
زهرا موبدی روماتولوژی صبح یکشنبه وسه شنبه
سودابه دخانی زنان عصر یکشنبه عصر ودوشنبه صبح
لیلا حبیبی زنان صبح و عصر یکشنبه صبح وسه شنبه عصر
مهشید کاویانی زنان صبح یکشنبه
فرشته کاظمینی زنان صبح یکشنبه
عاطفه فتاحیان زنان صبح یکشنبه
راحله روح الله نژاد زنان صبح یکشنبه
فاطمه آقایی زاده زنان صبح شنبه و چهارشنبه وپنج شنبه
نفیسه انصاری زنان صبح شنبه و چهارشنبه
ژیلا همایی زنان صبح و عصر شنبه و پنج شنبه عصر سه شنبه وچهارشنبه صبح
میترا فردی پور زنان صبح شنبه
شیوا طالبی زنان صبح شنبه
مهرنوش خسروی زنان صبح شنبه
بهار پویا زنان صبح و عصر سه شنبه صبح و چهارشنبه عصر
خدیجه علی تبار زنان صبح سه شنبه
بهاره اربابی زنان صبح سه شنبه
زهره دانشفر زنان صبح سه شنبه
عذرا ایروانی زنان صبح دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
نوشین جهرمی زاده زنان صبح دوشنبه ها
شهرزاد شریف زاده زنان صبح وعصر دوشنبه عصر و پنج شنبه صبح
مهرناز مجیدی زنان صبح دوشنبه
مهرناز مهدی پور زنان صبح دوشنبه
اعظم بختیان زنان عصر چهارشنبه
اوشا رسولی زنان عصر چهارشنبه
محمد عابدی شنوایی سنجی صبح هر روز
سپیده سجادیه طب فیزیکی صبح یکشنبه و سه شنبه
فائزه مجلسی طب فیزیکی صبح دوشنبه و پنج شنبه
بهزاد شاکریان فوق تخصص آسم و آلرژی صبح پنج شنبه
محسن خانی فوق تخصص خون صبح دوشنبه
جعفر اصلانی فوق تخصص ریه صبح سه شنبه
فاطمه جعفری فوق تخصص غدد صبح شنبه
زهرا علیان فوق تخصص غدد اطفال صبح یکشنبه و سه شنبه
پریسا طلایی قلب و عروق صبح یکشنبه وسه شنبه
سلمان خامی قلب و عروق عصر یکشنبه و چهارشنبه
سیدرضا جهانبخش قلب و عروق عصر شنبه و سه شنبه
فاطمه عباسیان قلب و عروق صبح شنبه و پنج شنبه
منصوره نوربخش قلب و عروق صبح سه شنبه و چهارشنبه
الناز صدیقی فرد قلب و عروق عصر دوشنبه و چهارشنبه
شیوا عطاری پور قلب و عروق صبح دوشنبه و پنج شنبه
حمید ضیائی قلب و عروق صبح چهارشنبه
احمدرضا نصر قلب و عروق عصر پنج شنبه
مریم کردگاری قلب و عروق عصر پنج شنبه
حسن حیدری کارشناس تغذیه عصر هر روزبه جز پنج شنبه
مائده بهبهانی کانسر صبح یکشنبه و پنج شنبه
زهرا گوهریان کانسر صبح سه شنبه
صدیقه جواهری کانسرسینه صبح چهارشنبه
مائده گل افشان گفتار درمانی عصر شنبه و یکشنبه و سه شنبه
خانم ندا باقری گفتار درمانی عصر دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
مجید مهسا گوارش صبح یکشنبه
احمد کدخدایی گوارش صبح شنبه
علیرضا فهیم گوارش صبح سه شنبه
رسول بحرینی گوارش صبح دوشنبه
سیدمجید برکت گوارش صبح چهارشنبه
کامبیز محمدی گوش وحلق وبینی عصر هر روز
مسعود کشاورز گوش و حلق و بینی صبح یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه
مسعود سلطانی گوش و حلق و بینی صبح شنبه
مسعود جعفری پور گوش و حلق و بینی صبح شنبه
امین کلکو گوش و حلق و بینی صبح دوشنبه و چهارشنبه
مرجان تورجی زاده مشاوره عصر یکشنبه ها
خانم مریم خطیبی مشاوره عصر شنبه و پنج شنبه
فرزاد حاج کریمیان مشاوره عصر روزهای زوج
امیر جاوید نفرولوژی عصر شنبه و دوشنبه و چهارشنبه