صفحه نخست تماس با ما نقشه سایت کانال تلگرام العربی English پارسی تلفن: 32929-031
بیمارستان عسکریه اصفهان

برنامه پزشکان

جهت پیدا نمودن اطلاعات مورد نظر خود می توانید هریک از ستون های  نام پزشک، نام خانوادگی، تخصص و یا روز های هفته را مورد جستجو قرار دهید.

همچنین می توانید با کلیک برروی عنوان ستون ها اطلاعات را بر اساس آن ستون مرتب نمایید.

جهت اطلاع از راهنمای رزرو نوبت تلفنی کلیک کنید 

Search:
نام نام خانوادگی تخصص شیفت روزهای هفته
حسین فانیان ارتوپدی صبح یکشنبه و چهارشنبه
علیرضا روضاتی ارتوپدی صبح شنبه و یکشنبه و سه شنبه
احسان علیمی ارتوپدی صبح شنبه و پنج شنبه
مصطفی بصیری ارتوپدی صبح شنبه
حسین حسینی پناه ارتوپدی عصر شنبه
محمد علی مشگلانی ارتوپدی صبح و عصر سه شنبه و پنج شنبه صبح و چهارشنبه عصر
مهدی یوسفیان ارتوپدی عصر سه شنبه
بهمن دوامی ارتوپدی عصر دوشنبه
مهدی موذنی ارتوپدی صبح دوشنبه
محمدعلی ایران نژاد ارتوپدی صبح دوشنبه
حمید آلمانی ارتوپدی عصر دوشنبه
مرتضی موسوی ارتوپدی صبح دوشنبه
ایمان دلاوری ارتوپدی عصر چهارشنبه
کاوه زرفشانی ارتوپدی صبح سه شنبه
فریده نجفی ارتوپدی صبح یکشنبه
مجید حیرانی ارتوپدی صبح شنبه
مسعود نیک کار فوق تخصص ارولوژی صبح یکشنبه و پنج شنبه
محمد رضا قرائتی فوق تخصص ارولوژی صبح شنبه و چهارشنبه
رسول هاشمی فوق تخصص ارولوژی عصر یکشنبه و سه شنبه
افشین مرتضوی فوق تخصص ارولوژی عصر شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
مسیح بابائیان ارولوژی صبح دوشنبه و چهارشنبه
محمد حسن اسدی اطفال صبح و عصر یکشنبه صبح و عصر هرروز
پویا خسروی اطفال صبح شنبه ودوشنبه وچهارشنبه
محمود نادری اطفال صبح شنبه و یکشنبه وسه شنبه
نغمه السادات میر شاهزاده اطفال عصر شنبه و یکشنبه و سه شنبه
شیوا رحمانیان اطفال صبح شنبه و سه شنبه و چهارشنبه
امیر شاه کرمی اطفال صبح یکشنبه و پنج شنبه
زهره غفرانی اطفال صبح سه شنبه
محمد متین پور اطفال صبح سه شنبه
مسعود گنجی اطفال صبح دوشنبه و چهارشنبه
فائزه شریفی اطفال عصر دوشنبه و چهارشنبه
علیرضا قوی اطفال صبح یکشنبه و پنج شنبه
ارغوان گلشنی اطفال صبح وعصر دوشنبه صبح و پنجشنبه عصر
علی امیران اطفال صبح یکشنبه و پنج شنبه
فرزاد فضیله اعصاب و روان صبح هر روز
زهره صفاری بینایی سنجی صبح و عصر یکشنبه عصر و دوشنبه و چهارشنبه صبح
رامین ریزوندی بینایی سنجی صبح شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه
خانم محدثه محمدی نیا بینایی سنجی صبح پنج شنبه
امین خرازیها پوست صبح یکشنبه و سه شنبه
منیژه رجایی پوست صبح شنبه و چهارشنبه
شهلا نوروزی پوست عصر شنبه
راضیه ایرجی پوست صبح دوشنبه
مسعود خرمیان فرد پوست صبح دوشنبه
غلامحسین سلیمانی پوست صبح پنج شنبه
داوود رجبی فوق تخصص جراحی قلب و عروق صبح شنبه و سه شنبه
احمدرضا رفیعی فوق تخصص جراحی قلب و عروق صبح چهارشنبه
عباس خسروی جراح مغز و اعصاب عصر یکشنبه و سه شنبه
محمد رضا امامی جراح مغز و اعصاب صبح دوشنبه
علیرضا ولی جراح مغز و اعصاب صبح پنج شنبه
رضا حقیقت جراح عمومی صبح و عصر شنبه و یکشنبه و پنج شنبه صبح و دوشنبه عصر
ناصر گلستانی جراح عمومی عصر شنبه و سه شنبه
محمد دیانت جراح عمومی صبح و عصر شنبه صبح و پنج شنبه عصر
اکبر کارگری جراح عمومی صبح دوشنبه و چهارشنبه
محمد خدایاری فوق تخصص جراحی عمومی صبح دوشنبه
محمود عصاری جراح عمومی صبح چهارشنبه
محمد رضا حکیمیان جراح عمومی عصر چهارشنبه
علیرضا اصلان پور جراح عمومی صبح و عصر سه شنبه صبح و یکشنبه و چهارشنبه عصر
رمضانعلی رضائی جراح عمومی صبح یکشنبه
مهناز عندلیب جراح عمومی صبح چهارشنبه
فرناز فشارکی فوق تخصص چشم پزشکی صبح یکشنبه و چهارشنبه
شهرام آقارخ چشم پزشکی صبح چهارشنبه
ایمان سیدزاده چشم پزشکی عصر یکشنبه
لیلا لقمانیان چشم پزشکی صبح شنبه ودوشنبه
محمد هادی واعظی چشم پزشکی عصر شنبه
سید محمد هادی واعظی چشم پزشکی عصر شنبه
سیروس بخت آور چشم پزشکی صبح شنبه
امین حسین رهگذر فوق تخصص چشم پزشکی صبح سه شنبه و پنج شنبه
امید فخری زاده فوق تخصص چشم پزشکی صبح و عصر دوشنبه صبح و سه شنبه و پنج شنبه عصر
آسیه اصلانی چشم پزشکی عصر چهارشنبه
بهادر مشتاقیان داخلی صبح شنبه و یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه
مسعود منصوری داخلی صبح شنبه و سه شنبه و پنج شنبه
سید جعفر برزانیان داخلی صبح و عصر شنبه و دوشنبه و چهارشنبه صبح و پنج شنبه عصر
مجید هادیپور داخلی صبح دوشنبه و چهارشنبه
ریحانه رسولی داخلی عصر هر روز به جز پنج شنبه
احمد رضا عابدان پور داخلی عفونی عصر یکشنبه و سه شنبه
آرزو یاقوت کار داخلی عفونی عصر شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
حمید رضا سلطانی داخلی عفونی صبح و عصر صبح یکشنبه وعصر دوشنبه
اصغر کامران داخلی عفونی عصر پنج شنبه
فخرالسادات مدنی داخلی عفونی عصر دوشنبه
احمد عینی داخلی مغز و اعصاب صبح یکشنبه
محسن بشتام داخلی مغز و اعصاب صبح شنبه و چهارشنبه
مهدی مرادی داخلی مغز و اعصاب صبح سه شنبه و پنج شنبه
محمد مهدی امجدی داخلی مغز و اعصاب صبح و عصر صبح دوشنبه و عصر سه شنبه و پنج شنبه
زهرا پیرحاجی داخلی مغز و اعصاب صبح و عصر صبح یکشنبه و عصر شنبه
حسینعلی پوررحیمی درمانگاه زخم عصر شنبه و چهارشنبه
شیما باطنی دیابت صبح وعصر صبح یکشنبه و دوشنبه وعصر شنبه ویکشنبه
نرگس فرزاد نیا دیابت صبح چهارشنبه
زهرا موبدی روماتولوژی صبح یکشنبه وسه شنبه
سودابه دخانی زنان صبح وعصر صبح پنج شنبه و عصر یکشنبه
لیلا حبیبی زنان صبح و عصر یکشنبه صبح وسه شنبه عصر
مهشید کاویانی زنان صبح یکشنبه
فرشته کاظمینی زنان صبح یکشنبه
عاطفه فتاحیان زنان صبح یکشنبه
راحله روح الله نژاد زنان صبح دوشنبه
فاطمه آقایی زاده زنان صبح شنبه و چهارشنبه وپنج شنبه
نفیسه انصاری زنان صبح شنبه و چهارشنبه
ژیلا همایی زنان صبح و عصر شنبه و پنج شنبه عصر سه شنبه وچهارشنبه صبح
میترا فردی پور زنان صبح شنبه
شیوا طالبی زنان صبح شنبه
مهرنوش خسروی زنان صبح شنبه
خدیجه علی تبار زنان صبح سه شنبه
بهاره اربابی زنان صبح سه شنبه
زهره دانشفر زنان صبح سه شنبه
عذرا ایروانی زنان صبح دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
نوشین جهرمی زاده زنان صبح دوشنبه
شهرزاد شریف زاده زنان صبح وعصر دوشنبه عصر و پنج شنبه صبح
مهرناز مهدی پور زنان صبح دوشنبه
اعظم بختیان زنان عصر چهارشنبه
اوشا رسولی زنان عصر چهارشنبه
ندا مقاره عابد زنان عصر پنج شنبه
محمد عابدی شنوایی سنجی صبح هر روز
هاجر نویدفر شنوایی سنجی عصر هر روز به جز پنج شنبه
سپیده سجادیه طب فیزیکی صبح یکشنبه و سه شنبه
فائزه مجلسی طب فیزیکی صبح دوشنبه و پنج شنبه
رقیه قاسمی طب فیزیکی صبح چهارشنبه
بهزاد شاکریان فوق تخصص آسم و آلرژی صبح پنج شنبه
جعفر اصلانی فوق تخصص ریه صبح سه شنبه و پنج شنبه
فاطمه جعفری فوق تخصص غدد صبح شنبه
زهرا علیان فوق تخصص غدد اطفال صبح یکشنبه و سه شنبه
نوشین خلیلی فوق تخصص غدد صبح دوشنبه
پریسا طلایی قلب و عروق صبح یکشنبه وسه شنبه
سلمان خامی قلب و عروق عصر یکشنبه و چهارشنبه
سیدرضا جهانبخش قلب و عروق عصر شنبه و سه شنبه
فاطمه عباسیان فوق تخصص قلب و عروق صبح شنبه و پنج شنبه
منصوره نوربخش قلب و عروق صبح سه شنبه و چهارشنبه
الناز صدیقی فرد قلب و عروق صبح و عصر دوشنبه
شیوا عطاری پور قلب و عروق صبح دوشنبه و پنج شنبه
حمید ضیائی فوق تخصص قلب و عروق صبح چهارشنبه
مریم کردگاری قلب و عروق عصر پنج شنبه
حمید فرزام نیا فوق تخصص قلب و عروق صح شنبه
حسن حیدری کارشناس تغذیه عصر هر روزبه جز دوشنبه و پنج شنبه
محمد باقرنیا کارشناس تغذیه عصر دوشنبه و پنج شنبه
مائده بهبهانی کانسر صبح یکشنبه وچهارشنبه و پنج شنبه
زهرا گوهریان کانسر صبح سه شنبه
مائده گل افشان گفتار درمانی عصر شنبه و یکشنبه و سه شنبه
خانم ندا باقری گفتار درمانی عصر دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه
مجید مهسا فوق تخصص گوارش صبح یکشنبه
احمد کدخدایی فوق تخصص گوارش صبح شنبه
علیرضا فهیم فوق تخصص گوارش صبح سه شنبه
رسول بحرینی فوق تخصص گوارش صبح دوشنبه
سیدمجید برکت فوق تخصص گوارش صبح چهارشنبه
سینا بابازاده فوق تخصص گوارش صبح سه شنبه
کامبیز محمدی فوق تخصص گوش وحلق وبینی عصر هر روز
مسعود کشاورز گوش و حلق و بینی صبح یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه
امین کلکو گوش و حلق و بینی صبح دوشنبه و چهارشنبه
مرجان تورجی زاده مشاوره عصر یکشنبه
خانم مریم خطیبی مشاوره عصر شنبه و پنج شنبه
فرزاد حاج کریمیان مشاوره عصر روزهای زوج
فاطمه پل ارتوپدی فنی صبح یکشنبه و پنج شنبه