مناقصه عکاسی نوزادان بیمارستان تخصصی عسکریه

قابل توجه عکاسان محترم اصفهان به استحضار می رساند بیمارستان تخصصی عسکریه در نظر دارد جهت عکاسی از نوزادان تازه تولد شده مناقصه ای بر گزار نماید تا با بهره گیری از عکاسان حرفه ای با کمترین قیمت ممکن ، در خدمت هر چه بیشتر بیماران قرار گیرد . لازم به ذکر است کلیه هزینه ها و دریافتی های عکاسی در پایان هر ماه تسویه خواهد شد که از این مبلغ 15% آن به حساب بیمارستان منظور می گردد.