بیمارستان عسکریه اصفهان

رسالت وچشم انداز

رسالت:

ارائه خدمات تخصصی جامع، مبتنی برارزش های اسلامی و با بهره گیری از نیروی انسانی توانمنددر راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه

Providing total specialized services based on Islamic values with taking advantage of capable human resources for the purpose of keeping and improving health of society.

چشم انداز:

ما با تمام توان خود در تلاشیم تا سال 1400 با به كارگیری مدیریت علمی و بهره مندی از فناوری های نوین پزشكی بهترین تأمین كننده خدمات تخصصی ایمن و با كیفیت در كشور و فراتر از مرزهای ایران شناخته شویم.

With using scientific management and exploiting modern medical technologies we try our best to be known as the best supplier of safe specialize services in Iran and beyond Iran borders until 2022