بیمارستان عسکریه اصفهان

سیاست های کلان

سیاست های اصلی 

همسویی با سیاست های بالادستی

 ذینفعان
ارائه خدمات تشخیصی درمانی با کیفیت ، ایمن و ارزان الزامات طرح تحول سلامت

بیماران/ کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

افزایش رضایت مندی مراجعین  با رویکرد بیمار محوری و مشتری مداری منشور حقوق گیرنده خدمت  بیماران/ کارکنان
حمایت از برنامه های ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر

سیاست های وزارت بهداشت

سیاست های کلی جمعیت

استانداردهای اعتبار بخشی

بیماران/ کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صرفه جویی در منابع و مدیریت هزینه ها

مصوبات هیئت امناء

سیاست های اقتصاد مقاومتی

هیئت امناء / کارکنان 
حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی منطبق با ارزشهای فنی ، اخلاقی و اسلامی و حمایت مادی و معنوی از ایشان

مصوبات هیئت امناء

 قوانین اداره کار

 کارکنان 
کارآفرینی و اشتغال زایی مصوبات هیئت امناء کارکنان/ سازمان تامین اجتماعی 
پذیرش و ارائه خدمات به اتباع کشور افغانستان

منشور حقوق گیرنده خدمت

مصوبات هیئت امناء

بیماران/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
شفافیت مالی قانون مالیات های مستقیم

سازمان تامین اجتماعی 

سازمان امور مالیاتی

حفاظت از محیط زیست قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

سازمان محیط زیست 

شهرداری اصفهان

استانداری اصفهان

تامین کنندگان انرژی