بیمارستان عسکریه اصفهان

پزشک عمومی

به منظور پاسخگویی مطلوب به بیماران گرامی ، درمانگاه عمومی بیمارستان عسکریه به صورت 24 ساعته و در نوبت های کاری صبح ، عصر و شب به ترتیب با حضور سه ، چهار و دو پزشک عمومی آماده ارائه خدمات به مراجعین می باشد .