بیمارستان عسکریه اصفهان

اکوکاردیوگرافی

اکوی قلب یک روش گسترده و غیر تهاجمی است که در آن با استفاده از امواج صوتی بی ضرر برای انسان تصویر اجزاء قلب و میزان سرعت جریان خون تعیین می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی ، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را بدست آورد. غیر تهاجمی بودن این آزمون از امتیازهای خاص آن به شمار می‌رود و هیچگونه اشعه یا موج خطرناکی به فرد انتقال پیدا نمی‌کند. این روش نیاز به آمادگی خاصی از قبل ندارد و همه روزه  صبح ها به جز جمعه ها در درمانگاه بیمارستان توسط متخصصین قلب و عروق انجام می شود.