بیمارستان عسکریه اصفهان

هولتر مانیتورینگ

در این روش نوارقلب یا کارکرد الکتریکی قلب بیمار در طول 24 تا 48  ساعت ویا یک هفته به صورت  شبانه روزی و ممتد در خارج از مرکزدرمانی و در حین فعالیت ، استراحت  و زندگی روزمره بیمار ، برروی یک دستگاه کوچک ثبت و ضبط می شود . این دستگاه ضبط کوچک که تقریباً به اندازه مدل‌های بزرگ تلفن همراه است ، توسط تعدادی سیم به چسب‌هایی  روی تنه بیمار چسبانده شده و با او حمل میشود . اگر درحین این مدت هر گونه بی‌نظمی و یا وقوع حوادث قلبی ویا تپش قلب غیرعادی حتی برای چند ثانیه ایجاد شود ، بلافاصله ثبت و ضبط می‌شود    و بعدا  پزشك متخصص قلب می‌تواند آنها را دیده و بررسی نمایدو چگونگی وقوع حوادث قلبی و بی نظمی های قلبی را متوجه شود  . این روش  برای افرادی استفاده می ‌شود که در طول شبانه روز فقط لحظات یا دقایق کوتاهی دچار مشکل قلبی می ‌شوند و در بقیه زمان ‌ها مشکل واضحی ندارند.بیمار پس از 24 تا 48 ساعت نزد درمانگاه تخصصی قلب بازگشته و در آن جا پس از جدا كردن الكترودها و سیم‌ها، دستگاه هولتر را به یك رایانه متصل می‌سازند که نرم افزار ویژه هولتر ، ضمن استفاده از فیلترهای نرم افزاری خود اطلاعات ثبت شده در هولتر را آنالیز  و قسمت‌های مهم آن را به‌صورت نوار قلب نشان می‌دهد. این گزارش به‌طور معمول توسط چاپگر متصل به رایانه، چاپ و نسخه‌ای از آن به بیمار تحویل داده می شود.