بیمارستان عسکریه اصفهان

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان (Bone Mineral Densitometry)‏ یا به اختصار BMD روش متداول برای سنجش مقدار تراکم استخوان‌های بدن است. در این روش که مقدار وزن مواد معدنی استخوان رادر هر سانتی‌متر مربع اندازه می‌گیرند. یک معیار نسبی از مواد معدنی استخوان را بدست می‌دهد ولی چگالی واقعی استخوان سنجیده نمی‌شود. کاربرد بالینی آن برای اندازه‌گیری غیر مستقیم از مقدار پوکی استخوان بیمار می‌باشد.

هرچند مقدار پرتو ایکس که در این روش بکار می‌رود بسیار ناچیز است، ولی انجام سنجش تراکم استخوان در اشخاص سالم توصیه نمی‌گردد. افرادی که دارای عوامل خطر (Risk Factor) برای پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن هستند، برای انجام این آزمایش مناسب می‌باشند. این افراد می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • خانم‌ها بالای سن ۶۵ و آقایان بالای سن ۷۰
  • افرادی که به هر علت داروهای کورتیواستروئیدی مصرف می‌کنند
  • بیمارانی که داروهای پوک کننده استخوان مصرف می‌کنند
  • بیماران دچار پرکاری تیروئید
  • افراد بالای سن ۵۰ در شرایط زیر : 
  1. درصورتیکه شکستگی قبلی داشته‌اند
  2. بیماری آرتریت روماتوئید داشته باشند
  3. والدین آنها شکستگی مفصل ران داشته باشند
  4. افراد بسیار لاغر