بیمارستان عسکریه اصفهان

اورژانس

رئیس بخش : دکترفرهاد شیرانی ( متخصص طب اورژانس )

سرپرستار بخش : لاله دارابی

ظرفیت بخش  : 24 تخت

مکان بخش : طبقه همکف از درب ورودی اورژانس

تلفنبخش :  32922160

بخش اورژانس با مسیر دسترسی مستقیم و با بهره گیری از پزشكان و متخصصین مجرب  به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات درمانی به مراجعین می باشد. این بخش با دارا بودن واحد های بستری زنان،مردان، اطفال و با مجموع 23 تخت بستری آماده ارائه خدمت به بیماران قلبی ریوی، حوادث ترافیكی، اطفال و نوزادان، مسمومیت ها ،شكستگی ها، بیماری های داخلی و... می باشد.در سال 93 و به منظور رفاه حال بیماران و افزایش سرعت ارائه خدمات، واحد رادیولوژی بخش اورژانس راه اندازی ودریافت این نوع خدمات در داخل بخش و به صورت PACS امكان پذیر گردید. به منظور تسریع در روند ارائه خدمت به بیماران ،تفكیك (تریاژ) مراجعین در ابتدای ورود به اورژانس انجام می گیرد و بیماران سرپایی جهت دریافت سریع خدمات مورد نیاز به درمانگاه عمومی بیمارستان ارجاع می گردند.

پذیرش بیماران جهت انجام اعمال جراحی سرپایی،گچ گیری ، آتل بندی و... از دیگر خدمات این بخش می باشد.