بیمارستان عسکریه اصفهان

زایشگاه


سرپرستار بخش :مریم شریعتی

ظرفیت بخش : 25 تخت

مکان بخش : طبقه همکف ساختمان بستری

تلفن بخش : 32922123

بخش زایشگاه به عنوانی بخشی از بلوك زایمان بیمارستان (واقع در طبقه همكف ) و با حضور شبانه روزی متخصصین زنان و زایمان آماده پذیرش و ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشد. بیماران این بخش پس از معاینه توسط پرسنل ماما و متخصصین زنان و زایمان ،با توجه به نوع خدمت مورد نیاز در زایشگاه تحت نظر قرار گرفته و یا به بخش های مامایی یا اتاق عمل منتقل می گردند. اصلی ترین وظیفه این بخش مراقبت از مادران باردار در طی دوره ی بارداری ونیز ایجاد شرایط ایمن و كنترل شده جهت انجام یك زایمان راحت و مطمئن می باشد.مراقبت اولیه از تمام نوزادان سالم متولد شده در بیمارستان نیز در همین واحد صورت می گیرد.

این واحد با میانگین روزانه 15مورد زایمان طبیعی یكی از پركارترین بخش های بیمارستان می باشد كه با دارا بودن 12تخت لیبر،3 تخت زایمان پیشرفته،4 تخت پس از زایمان و 1 تخت زایمان بی درد و برخورداری ازپرسنل و پزشكان متبحر و باتجربه ،توانسته است اعتماد مادران جوان را به انجام یك زایمان طبیعی سالم ،كم خطر و بی درد را به خوبی جلب نماید به گونه ای كه تعداد زایمان های طبیعی انجام شده در 6 ماهه اول سال 94 با افزایش قابل توجه نسبت به دوره ی مشابه قبل به بیش از 2300 مورد رسیده است.

آنچه كه مادران در این بخش تجربه می كنند:

1-انجام معاینات فیزیكی دقیق مادر و جنین توسط ماما و پزشك متخصص زنان

2-اندازه گیری فشار خون ،بررسی ارتفاع رحم ، رشد جنین ،سمع FHR

3-كنترل موارد غیر طبیعی در دوران بارداری و ارجاع به پزشك متخصص زنان

4-بررسی حركات جنین و انجام NST(ارزیابی سلامت جنین)

5-انجام زایمان به روش طبیعی

6-مراقبت از مادران دارای فشار خون(مسمومیت دوره بارداری)

7-آموزش روش شیردهی و كنترل انجام اولین شیردهی به نوزاد توسط مادر

در راستای ایجاد شرایط مناسب جهت انجام زایمان های ایمن ، شرایط انجام زایمان بی درد به دو روش استنشاقی (استفاده از گاز آنتوفوكس) و اپیدورال (بی حسی نخاعی) فراهم گردیده است.

بیمار و همسر(همراه) وی در صورت تمایل به استفاده از زایمان بی درد باید درخواست خود را در هنگام بستری در زایشگاه به مامای مسئول بیماران اعلام نمایند.