بیمارستان عسکریه اصفهان

اطفال

مسئول فنی بخش : دکتر محمود نادری

سرپرستار بخش : آذر حسینی

ظرفیت بخش: 12 تخت

مکان بخش : طبقه دوم ساختمان بستری

تلفن بخش : 2922220

 بخش اطفال به منظور ارائه خدمات تخصصي به كودكان و با حضور 24 ساعته متخصصين اطفال در طبقه دوم مركز داير مي باشد. با راه اندازي ساختمان جديد بخش اطفال در سال 1391 ، اين بخش به صورت مستقل و با 12 تخت كار خود را در فضايي استاندارد به صورت جدي تري ادامه داد. فضايي شاد و مفرح و متناسب با روحيات كودكان يك ماهه تا 12 ساله از ويژگي هاي خاص اين بخش مي باشد.بيماران اين بخش از رژيم غذايي ويژه و مطابق با سليقه و نياز كودكان برخوردارند. سعي شده است فضاي اين بخش به گونه اي طراحي گردد كه كودكان در كنار والدين خود فرآيند درمان را راحت تر به پايان برسانند. نقاشي، برگزاري بازي هاي گروهي و فكري، تماشاي فيلم، مسابقه و ساير كارهاي مورد علاقه كودكان از جمله اقداماتي است كه به منظور تسريع در روند بهبود كودكان انجام مي گيرد. در اين بخش مشاوره ي تغذيه به صورت روزانه براي تمام كودكان بستري توسط كارشناسان تغذيه و رژيم درماني بيمارستان صورت مي گيرد..