بیمارستان عسکریه اصفهان

C.C.U


 

مسئول فنی بخش : دکتر منصوره نوربخش

سرپرستار بخش : مهناز خدامی

ظرفیت بخش : 8 تخت

مکان بخش : طبقه دوم ساختمان بستری

 تلفن بخش :32922240

بخش مراقبت های ویژه قلبی با 8 تخت CCU و 7 تخت Post CCU و با حضور مستمرپزشكان مقیم و در طبقه دوم بیمارستان آماده ارائه خدمت به مراجعین می باشد.

 

طراحی فیزیكی این بخش به گونه ای است كه با در نظر گرفتن راهروی ملاقات در اطراف تمام تخت ها ،همراهان و ملاقات كنندگان بدون حضور در فضای داخلی بخش ،امكان ملاقات بیماران خود رادارند.

 

مراجعین این بخش علاوه بر خدمات مراقبتی تخصصی،به خدمات تشخیصی مانند تست ورزش،هولتر مانیتورینگ و اكوكاردیوگرافی نیز در داخل بیمارستان دسترسی دارند.

ال جراحی سرپایی،گچ گیری ، آتل بندی و... از دیگر خدمات این بخش می باشد.