بیمارستان عسکریه اصفهان

ICU

 

 

مسئول فنی بخش : دکتر ندا  آذری

سرپرستار بخش : سپیده ترکی

ظرفیت بخش  : 6  تخت

مکان بخش : طبقه اول ساختمان بستری

 تلفن بخش : 2922110

بخش مراقبت های ویژه تنفسی با 8 تخت بستری در سال 1389 به منظور ارائه خدمت به بیماران نیازمند به حمایت تنفسی در طبقه اول بیمارستان راه اندازی گردید.

با توجه به تجهیزات موجود ،خدماتی مانند دیالیز و سونوگرافی درهمین بخش انجام می گیرد و نیازی به انتقال بیماران به خارج از بخش نمی باشد.استفاده از تشك های مواج برقی مرغوب كه توام با مراقبت های پرستاری دقیق می باشد میزان ابتلا به زخم بستر در بین بیماران بخش را تقریباً به صفر رسانده است.ملاقات بیماران این بخش پس از تأیید توسط پزشك معالج یا مقیم به صورت محدود و صرفاً برای بستگان درجه یك بیمار امكان پذیر می باشد.