بیمارستان عسکریه اصفهان

معرفی واحد

معرفی واحد آموزش سلامت :

انسان در هر موقعیتی تلاش می کند تا با فراگرفتن  دانش و مهارتهای خاص توانایی خود را برای سازش با موقعیت های جدید افزایش دهد بیماری و بستری شدن در بیمارستان از مواردی است که نیاز به کمک و آموزش افزایش می یابد و مفهوم آموزش به بیمار و خانواده در این جا شکل می گیرد و نقش کلیدی در ارایه آموزش در اینجا به چشم می خورد . با توجه به اینکه آموزش موجب می شود تا توانایی بیمار در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بروز عوارض پیشگیری شود که از وظایف اصلی کادر درمان و ضرورت ارتقای سلامتی جامعه است .  آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب را از پزشک ،پرستار، کارشنا س تغذیه و سایر کادر آموزشی دریافت نمایند. با توجه به اهمیت این موضوع ،در واحد آموزش به بیمار بیمارستان عسکریه با همکاری کادر درمان  اقدامات زیر انجام می شود.

بیماران و همراهان در بدو پذیرش در بیمارستان می توانند اطلاعات لازم در زمینه هزینه های درمان و راهنمای بیمارستان را از پرسنل پذیرش دریافت کنند و پس از ورود به بخش مربوطه اطلاعات لازم در مورد رعایت بهداشت ، فضای فیزیکی ، ایمنی بیمار و آشنایی با پزشک و سر پرستار بخش را پرستار خود کسب کنند.

در این مرکز اطلاعات در رابطه با بیماری ، درمان و روش های جایگزین ، دارو درمانی و عوارض دارویی ، تغذیه ،  فعالیت و استراحت و... برای بیمار و خانواده وی توسط پزشک معالج ، پرستار ، مسئول آموزش به بیمار ، کارشناس تغذیه ، فیزیوتراپ و دیگر کادر درمان درزمان بستری توضیح داده می شود. و در زمان ترخیص علایم خطر ، مراقبت های لازم در منزل ، دارودرمانی ، تغذیه ، پیگیری های بعدی و مراجعه مجدد برای بیمار و همراه بیمار توضیح داده می شود و از توجیه بیمار و خانواده وی اطمینان حاصل می شود.

در این مرکز بیماران بستری توسط مسئول آموزش به بیمار به انجمن های حمایتی سطح شهر ارجاع داده می شود و روند درمان آن ها پس از ترخیص نیز پیگیری می شود.

مراجعین گرامی جهت رفع سوالات خود در زمان بستری می توانند صبح ها به واحد آموزش واقع در بیمارستان مراجعه نمایند و پس از ترخیص نیز با مراجعه به سایت بیمارستان و یا تماس با شماره تلفن 09131141369 با واحد آموزش به بیمار تماس برقرار نمایند و سوالات ، نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند.