بیمارستان عسکریه اصفهان

شب ادراری در كودكان

چنانچه كودك شما به شب ادراری مبتلاست توصیه های زیر را بكار گیرید :

  • از غروب آفتاب به بعد آب، مایعات، میوه های آبكی، چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و ... نخورد.
  • قبل از خوابیدن حتما" ادرار كند.
  • 1 الی 2 ساعت بعد از خوابیدن او را بیدار كنید تا ادرار كند و دوباره بخوابد.
  • در شستن لباسهای كثیف خود به مادر كمك كند.
  • به ازای هر شبی كه ادرار نكرده است یك ستاره روی تقویم بگیرد و به نوعی تشویقش كنید.
  • هیچگاه او را بهاین خاطر تنبیه، سرزنش یا دعوا نكرده و در حضور یا غیاب وی در مورد این مشكل صحبت نكنید.
  • اضطراب و ناراحتی و ترس، مشكل كودك را تشدید می كند. سعی كنید مسائلی را كه باعث اضطراب كودك میشود شناسایی كرده و آنها را برطرف كنید.
  • شروع تربیت كودك برای كنترل ادرار قبل از 2- 4 سالگی باعث ایجاد اضطراب در وی میشود و نتیجه عكس می دهد.
  • شب ادراری پسرها پیش از 5 سالگی و دخترها پیش از 4 سالگی طبیعی است و نیاز به درمان ندارد.

واحد آموزش بیمارستان تخصصی عسكریه (ع)

با همكاری جناب آقای دكتر نادری متخصص اطفال