بیمارستان عسکریه اصفهان

انتظارات از بیمار و همراه

 • احترام به اصول اخلاقی اسلامی و ارزشهای فرهنگی در بیمارستان و رعایت آنها
 • احترام و رعایت حقوق فردی سایر بیماران و همراهان
 • آگاهی از میزان هزینه های درمانی وتأمین آن طبق مقررات وصورتحساب بیمارستان
 • برخورد مناسب با كاركنان بیمارستان با توجه به برنامه زمان بندی پرسنل درمانی جهت رسیدگی به هربیمار
 • رعایت مقررات ایمنی بیمارستان و در صورت عدم آگاهی سوال از پرسنل بخش
 • رعایت قوانین و مقررات داخلی بیمارستان در زمینه ساعات ملاقات، حضور بر بالین بیمار ورعایت دستورالعمل های تغذیه ای وسایر موارد مشابه
 • همكاری در جهت ارائه اطلاعات لازم و صحیح مرتبط بابیماری به پزشكان و پرستاران
 • همراه داشتن كارت همراه جهت ورود و خروج وحضور بر بالین بیمار
 • ورود و خروج همراه از بخش با هماهنگی سرپرستار یا مسئول شیفت
 •  پیروی از دستورالعمل ها و برنامه درمان توصیه شده از طرف پزشك معالج و پرستار مسئول بیمار
 • رعایت مسائل مربوط به بهداشت فردی و نظافت محیط
 • مشاركت و همكاری در اجرای دستورات داروئی و مراقبتی و نیز پیگیری مراجعه بعد از ترخیص طبق دستورپزشك معالج و  
 •     توصیه های پرستار
 • حضور همراه بیشتر بر بالین بیمار بنا به صلاحدید پزشك یا سرپرستار بخش است و در صورت تأیید ایشان كارت جهت همراه دوم صادر خواهد شد
 • به منظور برقراری سكوت و آرامش بیماران و رعایت نظافت و بهداشت،از تردد بی مورد در راهروها خودداری نمایید.
 • همراه بیمار می تواند جهت حمایت روحی وروانی  بیمار در غذا دادن و انجام كارهای روزمره به وی كمك كند
 • از نشستن بر روی تخت بیمار ودست زدن به دستگاهها و تجهیزات خودداری نمایید
 • حفظ و نگهداری ازتجهیزات، وسایل اتاق بستری و فضاهای درمانی
 • گزارش تغییر وضعیت بیمار به پزشك و یا یكی از اعضاء تیم درمان در اسرع وقت
 • اطلاع به متصدی خدمات بخش در مواقعی كه اتاق شما نیاز به نظافت دارد
 • با توجه به حضور پزشكان در بخش جهت انجام ویزیت روزانه بیماران، درساعات 7:30 الی 10:30 صبح،تعویض و جابجایی همراه   ممنوع می باشد.
 • جابجایی همراه فقط تا ساعت 9 شب امكانپذیر می باشد.لطفاًبعد از ساعت فوق جهت جابجایی همراهان اقدام نفرمائید
 • ملاقات بیماران در روزهای یك شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و از ساعت 14:30 الی15:30 انجام می گیرد .لطفاً در این مورد به بستگان اطلاع رسانی نمایید
 • عدم استعمال دخانیات در طول زمان بستری یا مراجعه به بیمارستان
 • هزینه همراه در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد و به ازای هرشب در صورتحساب بیمار لحاظ می گردد.