خرداد 2, 1401

سرطان لوبولی مهاجم یا سرطان مجاری شیری پستان

سرطان لوبولی مهاجم یا سرطان مجاری شری پستان نوعی سرطان سینه است که در غدد تولید شیر (لوب یا لوبول ها) پستان شکل می‌گیرد. ✅ علایٔم […]