تیر 13, 1400

نکات ضروری هنگام ترخیص

* قبل از ترخیص بیمار نسبت به تهیه هزینه های بیمارستانی اقدام نمایید تا با تسویه حساب سریع شما امکان بستری سایر بیماران حاضر در صف […]
تیر 13, 1400

راهنمای ترخیص

*تهیه تصویرصفحه اول دفترچه بیمه درمانی (دارای تاریخ اعتبار) و ارائه به متصدی مربوطه در واحد ترخیص انجام فرایند ترخیص را تسریع خواهد نمود.
تیر 13, 1400

پذیرش بستری

مستنداتی که بیماران هنگام پذیرش و بستری باید ارائه نمایند: دستور بستری پزشک معالج دفترچه بیمه معتبر(دارای تاریخ اعتبار) کپی دفترچه بیمه پدر و مادر در […]
تیر 13, 1400

پذیرش درمانگاه

برای رزرو نوبت پزشکان متخصص روی این دکمه کلیک کنید وارد صفحه اصلی شوید و از ون صفحه می توانید نوبت خود را رزرو کنید 1-دریافت […]