تیر ۱۳, ۱۴۰۰

نکات ضروری هنگام ترخیص

* قبل از ترخیص بیمار نسبت به تهیه هزینه های بیمارستانی اقدام نمایید تا با تسویه حساب سریع شما امکان بستری سایر بیماران حاضر در صف […]
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

راهنمای ترخیص

*تهیه تصویرصفحه اول دفترچه بیمه درمانی (دارای تاریخ اعتبار) و ارائه به متصدی مربوطه در واحد ترخیص انجام فرایند ترخیص را تسریع خواهد نمود.
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

پذیرش بستری

مستنداتی که بیماران هنگام پذیرش و بستری باید ارائه نمایند: دستور بستری پزشک معالج دفترچه بیمه معتبر(دارای تاریخ اعتبار) کپی دفترچه بیمه پدر و مادر در […]
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

پذیرش درمانگاه

1-دریافت شماره پذیرش از سیستم نوبت دهی 2-مراجعه به باجه پذیرش و اخذ نوبت 3-ویزیت توسط پزشک مربوطه 4-بازگشت بیمار به باجه پذیرش جهت  ثبت نوبت […]