تیر 13, 1400

برنامه استراتژیک

تعریف استراتژی: مسیری را که سازمان در نظر دارد چارچوب فعالیتهای خود را در آن ایجاد کند تا به اهداف مورد نظر دست یابد استراتژی می […]
تیر 13, 1400

تعریف اعتبار بخشی

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است .استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمارو بهبود امنیت […]
تیر 13, 1400

ایمنی بیمار

توصیه های ایمنی به بیماران ، همراهان و مراجعین : 1-از سابقه پزشکی خود و خانواده آگاه باشید و اطلاعات موردنیاز را در اختیار تیم درمانی […]
تیر 13, 1400

فعالیت های واحد

مختصری از فعالیت واحد تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان پایش چگونگی […]
تیر 13, 1400

معرفی واحد بهبود کیفیت

مدیر بهبود کیفیت : آقای محسن امیرخانی این واحد از ابتدای سال 1391 با فعالیت در زمینه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی زیر نظر مستقیم مدیر […]