تیر 14, 1400

سکته مغزی

تیر 14, 1400

تشنج وصرع

تیر 14, 1400

عفونت ریوی

تیر 14, 1400

عفوت ادراری چیست ؟

تیر 14, 1400

فیلم های آموزشی

علل پوکی استخوان بهداشت دهان و دندان و دیابت آموزش دیابت برای سالمندان دیابت و کلیه ها دیابت و فشار خون
تیر 14, 1400

دیابت چیست

تعریف بیماری : یک اختلال سوخت و سازی در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده […]
تیر 14, 1400

فشارخون

تیر 14, 1400

شکستگی استخوانی

شکستگی استخوان از جمله مهمترین آسیب های بدن است که بدنبال ضربه ایجاد میشود. هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده میشود. به زبان […]