تیر 16, 1400

توانمندی اولیه

توانمندی اولیه کارکنان بیمارستان تخصصی عسکریه (ع) با توجه به لزوم داشتن مهارتها ودانش لازم جهت اخذ مسئولیت در سمت های ورده های شغلی مختلف، احرازمهارتهای […]
تیر 16, 1400

توجیهی بدو ورود

از اینجا تمام مطالب کتابچه توجیهی بدو ورود را دانلود نمائید و یا از مدیار استفاده کنید