تیر ۱۶, ۱۴۰۰

ارتوپدی فنی

مرکز ارتوپدی فنی بیمارستان عسکریه(ع)در کنار دیگر واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان در آذر 92 راه‌اندازی شد. بیمارستان عسکریه(ع)  به عنوان اولین بیمارستان خصوصی اصفهان می‌باشد که اقدام […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

فیزیوتراپی

مسئول بخش : بدرالسادات مدنیان  مسئول فنی بخش : مکان بخش : طبقه زیرزمین ساختمان بستری شماره تلفن بیمارستان: 9-2250041 شماره داخلی: 2922190  قسمت فیزیوتراپی در دو نوبت صبح و عصر […]