تیر ۲۰, ۱۴۰۰

سازمانها و بیمه های طرف قرارداد

بیمه تامین اجتماعی  بیمه خدمات درمانی  بیمه ایران بیمه آتیه سازان بیمه میهن ( در صورت داشتن معرفی نامه سرپایی ، خدمات ارائه می گردد ) شهرداری […]
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

استفاده از بیمه های تکمیلی

 بیماران محترم جهت برخورداری از حمایت های بیمه های تکمیلی می توانند پس از دریافت دستور بستری پزشک معالج به شرکت بیمه تکمیلی طرف قرار داد […]