اتاق بیمار باید گرم کم سروصدا با نور ملایم باشد و استرس های هیجانی عاطفی به بیمار وارد نشود

نمایش یک نتیجه