از پانسمان کردن و یا از قرار دادن پوشک بر روی بند ناف پرهیز کنید، اين كار موجب رطوبت در آن ناحیه و عفونت شود.

نمایش یک نتیجه