انجام آزمایشات تکمیلی مانند سونوگرافی ، نوار مغز سی تی اسکن مغز و یا MRI

نمایش یک نتیجه