بیمار را سریعأ به مرکز درمانی منتقل کنید یا با اورژانس تماس بگیرید

نمایش یک نتیجه